CIRCLE Education s.r.o.


 

 

OPRAVNÉ PROSTŘEDKY VE SPRÁVNÍM ŘÍZENÍ DLE SPRÁVNÍHO ŘÁDU
5. 6. 2019
Praha
Detail kurzu
APLIKACE SPRÁVNÍHO ŘÁDU V ČINNOSTI ORGÁNŮ VEŘEJNÉ SPRÁVY – DORUČOVÁNÍ VE VEŘEJNÉ SPRÁVĚ
individuálně
individuálně
Detail kurzu
BOJ S KORUPCÍ V ČESKÉ REPUBLICE
individuálně
individuálně
Detail kurzu
E-GOVERNMENT + POČÍTAČ NAPLNO VE VEŘEJNÉ SPRÁVĚ
individuálně
individuálně
Detail kurzu
E-GOVERNMENT ELEKTRONIZACE VEŘEJNÉ ZPRÁVY
individuálně
individuálně
Detail kurzu
FINANČNÍ ANALÝZA VE VEŘEJNÉ SPRÁVĚ
individuálně
individuálně
Detail kurzu
NESPRÁVNÉ POSTUPY V ŘÍZENÍ PODLE SPRÁVNÍHO ŘÁDU, JEJICH DŮSLEDKY A NÁPRAVA
individuálně
individuálně
Detail kurzu
NOVÝ OBČANSKÝ ZÁKONÍK - NEJDŮLEŽITĚJŠÍ ZMĚNY V SOUKROMÉM PRÁVU OD 1. 1. 2014
individuálně
individuálně
Detail kurzu
POUŽITÍ SPRÁVNÍHO ŘÁDU V ČINNOSTI VEŘEJNÉ SPRÁVY
individuálně
individuálně
Detail kurzu
ZADÁVÁNÍ VEŘEJNÝCH ZAKÁZEK DLE AKTUÁLNÍ PRÁVNÍ ÚPRAVY
individuálně
individuálně
Detail kurzu
ZÁKON O OBCÍCH PRO ÚŘEDNÍKY I ZASTUPITELE
individuálně
individuálně
Detail kurzu
ZÁKON O SVOBODNÉM PŘÍSTUPU K INFORMACÍM
individuálně
individuálně
Detail kurzu