CIRCLE Education s.r.o.


 

OPRAVNÉ PROSTŘEDKY VE SPRÁVNÍM ŘÍZENÍ DLE SPRÁVNÍHO ŘÁDU

Číslo akreditace MV ČR: AK/PV-114/2017; AK/VE-66/2017

Rozsah: 7 vyučovacích hodin


Cílová skupina: Cílovými skupinami vzdělávacího programu jsou úředníci územních samosprávných celků, včetně vedoucích úředníků a vedoucích úřadů podle § 2 odst. 4 až 7 zákona č. 312/2002 Sb.


Cíl kurzu: Zajištění specializačního vzdělávání úředníků veřejné správy v souladu se zněním § 20 odst. 1 zákona č. 312/2002 Sb., o úřednících územních samosprávných celků a o změně některých zákonů s cílem seznámit úředníky s problematikou opravných prostředků ve správním řízení dle správního řádu.


Obsah:

Obsah vzdělávacího programu je zaměřen na problematiku opravných prostředků ve správním řízení. Jde o specifické procesní nástroje uplatnitelné s cílem přezkumu (kontroly, prověření) správního rozhodnutí vydaného správním orgánem prvního stupně, případně i přezkumu správního řízení, které mu předcházelo.

  1. Druhoinstanční řízení – vymezení této fáze správního řízení, pojem nápravných prostředků a jejich typologie.
  2. Řádné opravné prostředky-odvolání, rozklad, odpor, obnova řízení a přezkumné řízení (včetně stručných odkazů na případné zvláštní formy); aktuální judikatura a doktrinální pohledy.
  3. Mimořádné opravné prostředky, dozorčí prostředky-námitky v exekučním řízení, o prohlašování nicotnosti správního rozhodnutí, prostředky proti nečinnosti správního orgánu, vyřizování stížností dotčených osob atp.
  4. Další procesní nástroje správního řádu obdobné nápravným prostředkům.
  5. Diskuse.

Lektor:
JUDr. PhDr. Jan Malast Ph.D. - Působí jako odborník v oblasti VS, a to jak samosprávy (lektor, konzultant a člen expertních orgánů ÚSC), tak státní správy (člen rozkladové komise Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže). Od počátku své profesní dráhy působí v akademické sféře.

Cena kurzu: 2200 Kč osvobozeno od DPH


informace o termínu

Rádi byste byli informování o vyhlášení termínu pro tento kurz? Nechte nám svůj email – ozveme se Vám.