CIRCLE Education s.r.o.


 

Územní plánování a stavební řád

 

STAVEBNÍ ZÁKON V PRAXI STAVEBNÍCH ÚŘADŮ - webinář
23. 2. 2021
Praha
Detail kurzu
PŘESTUPKY A ŘÍZENÍ O PŘESTUPCÍCH NA ÚSEKU STAVEBNÍHO ŘÁDU A SOUVISEJÍCÍ VEŘEJNOPRÁVNÍ PŘEDPISY - prezenční/webinář
13. 5. 2021
Praha
Detail kurzu
VYBRANÉ PROBLÉMY STAVEBNÍHO PRÁVA, VAZBY SZ A OZ A SPRÁVNÍ POPLATKY NA ÚSEKU STAVEBNÍHO ŘÁDU - WEBINÁŘ
8. 6. 2021
Praha
Detail kurzu
APLIKACE STAVEBNÍHO ZÁKONA V PRAXI
individuálně
individuálně
Detail kurzu
KVALIFIKACE ÚČASTNÍKŮ VÝSTAVBY ZAJIŠŤUJÍCÍCH ROZHODUJÍCÍ DOZORY-TECHNICKÝ DOZOR STAVEBNÍKA, STAVEBNÍ DOZOR A DOZOR KOORDINÁTORA BOZP NA STAVENIŠTI
individuálně
individuálně
Detail kurzu
OBECNÉ A TECHNICKÉ POŽADAVKY NA VÝSTAVBU - prezenční/webinář
individuálně
individuálně
Detail kurzu
OBECNÉ A TECHNICKÉ POŽADAVKY NA VÝSTAVBU – WEBINÁŘ
individuálně
individuálně
Detail kurzu
PRÁVO NEMOVITOSTÍ DLE NOVÉHO OBČANSKÉHO ZÁKONÍKU
individuálně
individuálně
Detail kurzu
PŘESTUPKY A ŘÍZENÍ O PŘESTUPCÍCH NA ÚSEKU STAVEBNÍHO ŘÁDU A SOUVISEJÍCÍ VEŘEJNOPRÁVNÍ PŘEDPISY - webinář
individuálně
individuálně
Detail kurzu