CIRCLE Education s.r.o.


 

Územní plánování a stavební řád

 

APLIKACE STAVEBNÍHO ZÁKONA V PRAXI
individuálně
individuálně
Detail kurzu
KVALIFIKACE ÚČASTNÍKŮ VÝSTAVBY ZAJIŠŤUJÍCÍCH ROZHODUJÍCÍ DOZORY-TECHNICKÝ DOZOR STAVEBNÍKA, STAVEBNÍ DOZOR A DOZOR KOORDINÁTORA BOZP NA STAVENIŠTI
individuálně
individuálně
Detail kurzu
OBECNÉ A TECHNICKÉ POŽADAVKY NA VÝSTAVBU
individuálně
individuálně
Detail kurzu
PRÁVO NEMOVITOSTÍ DLE NOVÉHO OBČANSKÉHO ZÁKONÍKU
individuálně
individuálně
Detail kurzu
STAVEBNÍ ŘÁD DLE AKTUÁLNÍ PRÁVNÍ ÚPRAVY
individuálně
individuálně
Detail kurzu
ÚZEMNÍ ŘÍZENÍ DLE AKTUÁLNÍ PRÁVNÍ ÚPRAVY
individuálně
individuálně
Detail kurzu