CIRCLE Education s.r.o.


 

ODSTRAŇOVÁNÍ STAVEB A DALŠÍ VYBRANÉ INSTITUTY STAVEBNÍHO ZÁKONA - webinář

Číslo akreditace MV ČR: AK/PV-255/2023; AK/VE-129/2023

Rozsah: 6 vyučovacích hodin


Cílová skupina: Cílovými skupinami vzdělávacího programu jsou úředníci územních samosprávných celků, včetně vedoucích úředníků a vedoucích úřadů podle § 2 odst. 4 až 7 zákona č. 312/2002 Sb.


Cíl kurzu: Seznámit účastníky s problematikou odstraňování staveb a dodatečného povolení stavby dle nové právní úpravy SZ platné od 1.7.2024.


Obsah:

  1. Legislativní rámec – současný stavební zákon a jeho novely č.225/2017 Sb., č.403/2020 Sb. a č.19/2023 Sb.
  2. Problematika odstraňování staveb a dodatečného povolení stavby.
  3. Závazná stanoviska dotčených orgánů.
  4. Kontrolní prohlídky dle stavebního zákona – právní úprava, cíl, průběh a náplň kontrolní prohlídky, úkony prováděné při kontrolní prohlídce.
  5. Vybraná nařízení – nařízení neodkladného odstranění stavby, nutných zabezpečovacích prací na stavbě, nezbytných úprav na stavbě, stavebním pozemku, údržba stavby, vyklizení stavby, opaření na sousedním pozemku nebo stavbě.
  6. Povinnosti a odpovědnost osob při přípravě, provádění a užívání staveb – povinnosti stavebníka, stavbyvedoucího a stavebního dozoru, vlastníka stavby, stavebního podnikatele.
  7. Výkon vybraných činností ve výstavbě.
  8. Řízení o výjimce dle § 169 stavebního zákona.
  9. Mimořádné postupy dle § 177 stavebního zákona.
  10. Diskuse, dotazy

Lektor:
JUDr. Eva Kuzmová - Specialistka na problematiku stavebního zákona a dalších veřejnoprávních předpisů.Spolupracuje s Českou komorou autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě (ČKAIT).Působila jako právník KÚ JMK,odboru územního plánování a stavebního řádu.

Cena kurzu: 2200 Kč (Osvobozeno od DPH pro úředníky ÚSC)


12. 11. 2024 ONLINE

 12. 11. 2024
 9:00-14:00 h.
 ONLINE forma vzdělávání
 2200 Kč (Osvobozeno od DPH pro úředníky ÚSC)

Nevyhovuje Vám termín? Nechte nám svůj email – ozveme se Vám jakmile vypíšeme nový.