CIRCLE Education s.r.o.


 

Životní prostředí

 

KÁCENÍ DŘEVIN ROSTOUCÍCH MIMO LES - webinář
11. 3. 2021
individuálně
Detail kurzu
OCHRANA ZEMĚDĚLSKÉHO PŮDNÍHO FONDU - prezenční/webinář
27. 4. 2021
Praha
Detail kurzu
VYBRANÉ ASPEKTY ŘÍZENÍ O POVOLOVÁNÍ KÁCENÍ DŘEVIN - prezenční/webinář
8. 6. 2021
Praha
Detail kurzu
APLIKACE ZÁKONA O ODPADECH A PROVÁDĚCÍCH PŘEDPISŮ V PRAXI - prezenční/webinář
individuálně
individuálně
Detail kurzu
ZÁKON O OCHRANĚ OVZDUŠÍ - ZÁKLADNÍ POVINNOSTI V OCHRANĚ OVZDUŠÍ - v termínu 5.11.2020 zrušen
individuálně
individuálně
Detail kurzu