CIRCLE Education s.r.o.


 

Životní prostředí

 

OCHRANA ZEMĚDĚLSKÉHO PŮDNÍHO FONDU - online
23. 11. 2021
ONLINE
Detail kurzu
OCHRANA ZEMĚDĚLSKÉHO PŮDNÍHO FONDU - prezenční
23. 11. 2021
Praha/prezenční
Detail kurzu
VYBRANÉ ASPEKTY ŘÍZENÍ O POVOLOVÁNÍ KÁCENÍ DŘEVIN - online
9. 12. 2021
ONLINE
Detail kurzu
VYBRANÉ ASPEKTY ŘÍZENÍ O POVOLOVÁNÍ KÁCENÍ DŘEVIN - prezenční
9. 12. 2021
Praha/prezenční
Detail kurzu
APLIKACE ZÁKONA O ODPADECH A PROVÁDĚCÍCH PŘEDPISŮ V PRAXI
individuálně
individuálně
Detail kurzu
KÁCENÍ DŘEVIN ROSTOUCÍCH MIMO LES
individuálně
individuálně
Detail kurzu
ZÁKON O OCHRANĚ OVZDUŠÍ - ZÁKLADNÍ POVINNOSTI V OCHRANĚ OVZDUŠÍ
individuálně
individuálně
Detail kurzu