CIRCLE Education s.r.o.


 

Životní prostředí

 

OCHRANA ZEMĚDĚLSKÉHO PŮDNÍHO FONDU - webinář
27. 4. 2021
ONLINE
Detail kurzu
KÁCENÍ DŘEVIN ROSTOUCÍCH MIMO LES - webinář
6. 5. 2021
ONLINE
Detail kurzu
VYBRANÉ ASPEKTY ŘÍZENÍ O POVOLOVÁNÍ KÁCENÍ DŘEVIN - webinář
15. 6. 2021
ONLINE
Detail kurzu
APLIKACE ZÁKONA O ODPADECH A PROVÁDĚCÍCH PŘEDPISŮ V PRAXI - webinář (Novela zákona od 1.1.2021)
individuálně
individuálně
Detail kurzu
ZÁKON O OCHRANĚ OVZDUŠÍ - ZÁKLADNÍ POVINNOSTI V OCHRANĚ OVZDUŠÍ - v termínu 5.11.2020 zrušen
individuálně
individuálně
Detail kurzu