CIRCLE Education s.r.o.


 

Životní prostředí

 

APLIKACE ZÁKONA O ODPADECH A PROVÁDĚCÍCH PŘEDPISŮ V PRAXI
2. 4. 2020
Praha
Detail kurzu
OCHRANA ZEMĚDĚLSKÉHO PŮDNÍHO FONDU
16. 6. 2020
Praha
Detail kurzu
KÁCENÍ DŘEVIN ROSTOUCÍCH MIMO LES
individuálně
individuálně
Detail kurzu