CIRCLE Education s.r.o.


 

VEDENÍ PORAD PRO ŘÍDÍCÍ PRACOVNÍKY ŠKOL A ŠKOLSKÝCH ZAŘÍZENÍ
15. 5. 2019
Praha
Detail kurzu
TVORBA VNITŘNÍCH PŘEDPISŮ ŠKOLY, ŠKOLSKÉHO ZAŘÍZENÍ
18. 9. 2019
Praha
Detail kurzu
CHYBY VEDOUCÍCH PRACOVNÍKŮ VE ŠKOLSTVÍ A JAK JIM PŘEDCHÁZET
25. 9. 2019
Praha
Detail kurzu
EFEKTIVNÍ KOMUNIKACE PRO ŘÍDÍCÍ PRACOVNÍKY ŠKOL A ŠKOLSKÝCH ZAŘÍZENÍ
9. 10. 2019
Praha
Detail kurzu
PRÁVNÍ POSTAVENÍ PEDAGOGICKÉHO PRACOVNÍKA A VEDOUCÍHO PEDAGOGICKÉHO PRACOVNÍKA
23. 10. 2019
Praha
Detail kurzu
HODNOCENÍ ZAMĚSTNANCŮ (PEDAGOGICKÝCH PRACOVNÍKŮ)
6. 11. 2019
Praha
Detail kurzu
APLIKACE SPRÁVNÍHO ŘÁDU VE ŠKOLSTVÍ
20. 11. 2019
Praha
Detail kurzu