CIRCLE Education s.r.o.


 

APLIKACE ZÁKONA O ODPADECH A PROVÁDĚCÍCH PŘEDPISŮ V PRAXI
19. 9. 2019
Praha
Detail kurzu
ŘÍZENÍ O PŘESTUPCÍCH PROTI BEZPEČNOSTI A PLYNULOSTI SILNIČNÍHO PROVOZU
10. 10. 2019
Praha
Detail kurzu
PŘIPOJOVÁNÍ NA POZEMNÍ KOMUNIKACE VE SPRÁVNÍ PRAXI
22. 10. 2019
Praha
Detail kurzu
PRÁVNÍ ÚPRAVA POZEMNÍCH KOMUNIKACÍ
5. 11. 2019
Praha
Detail kurzu
OCHRANA ZEMĚDĚLSKÉHO PŮDNÍHO FONDU
7. 11. 2019
Praha
Detail kurzu
PROFESNÍ ZPŮSOBILOST ŘIDIČE
19. 11. 2019
Praha
Detail kurzu