CIRCLE Education s.r.o.


 

VYBRANÉ PROBLÉMY STAVEBNÍHO PRÁVA, VAZBY SZ A OZ A SPRÁVNÍ POPLATKY NA ÚSEKU STAVEBNÍHO ŘÁDU - WEBINÁŘ
3. 12. 2020
individuálně
Detail kurzu
SPECIÁLNÍ STAVEBNÍ ÚŘAD POZEMNÍCH KOMUNIKACÍ KROK ZA KROKEM PO VELKÉ NOVELE STAVEBNÍHO ZÁKONA - WEBINÁŘ
8. 12. 2020
individuálně
Detail kurzu
PROFESNÍ ZPŮSOBILOST ŘIDIČE
10. 12. 2020
Praha
Detail kurzu
STAVEBNÍ ZÁKON V PRAXI STAVEBNÍCH ÚŘADŮ - prezenční/webinář
23. 2. 2021
Praha
Detail kurzu
ZÁKON O POZEMNÍCH KOMUNIKACÍCH - prezenční/webinář
9. 3. 2021
Praha
Detail kurzu
SPRÁVNÍ ŘÍZENÍ V AGENDÁCH ŘIDIČŮ - prezenční/webinář, náhradní termín za 26.11.2020
18. 3. 2021
Praha
Detail kurzu
UZAVÍRKY A ZVLÁŠTNÍ UŽÍVÁNÍ KOMUNIKACÍ - prezenční/webinář
18. 3. 2021
Praha
Detail kurzu
PROFESNÍ ZPŮSOBILOST ŘIDIČE
13. 4. 2021
Praha
Detail kurzu
ÚČELOVÉ KOMUNIKACE V PRAXI - prezenční/webinář
13. 4. 2021
Praha
Detail kurzu
STANOVENÍ DOPRAVNÍHO ZNAČENÍ POHLEDEM POLICIE ČR A SPRÁVNÍHO ORGÁNU
15. 4. 2021
Praha
Detail kurzu
OCHRANA ZEMĚDĚLSKÉHO PŮDNÍHO FONDU - prezenční/webinář
27. 4. 2021
Praha
Detail kurzu
PRAKTIKUM DOPRAVNÍHO ZNAČENÍ - prezenční/webinář
29. 4. 2021
Praha
Detail kurzu
ŘIDIČSKÁ OPRÁVNĚNÍ A ŘIDIČSKÉ PRŮKAZY - prezenční/webinář
11. 5. 2021
Praha
Detail kurzu
PŘESTUPKY A ŘÍZENÍ O PŘESTUPCÍCH NA ÚSEKU STAVEBNÍHO ŘÁDU A SOUVISEJÍCÍ VEŘEJNOPRÁVNÍ PŘEDPISY - prezenční/webinář
13. 5. 2021
Praha
Detail kurzu
DOPRAVNĚ BEZPEČNOSTNÍ OPATŘENÍ NA POZEMNÍCH KOMUNIKACÍCH - prezenční/webinář
20. 5. 2021
Praha
Detail kurzu
SILNIČNÍ SPRÁVNÍ ÚŘAD OBCÍ I. TYPU - prezenční/webinář
8. 6. 2021
Praha
Detail kurzu
VYBRANÉ ASPEKTY ŘÍZENÍ O POVOLOVÁNÍ KÁCENÍ DŘEVIN - prezenční/webinář
8. 6. 2021
Praha
Detail kurzu
VYBRANÉ PROBLÉMY STAVEBNÍHO PRÁVA, VAZBY SZ A OZ A SPRÁVNÍ POPLATKY NA ÚSEKU STAVEBNÍHO ŘÁDU - WEBINÁŘ
8. 6. 2021
Praha
Detail kurzu
PŘIPOJOVÁNÍ NA POZEMNÍ KOMUNIKACE VE SPRÁVNÍ PRAXI - prezenční/webinář
10. 6. 2021
Praha
Detail kurzu