CIRCLE Education s.r.o.


 

OBECNÉ A TECHNICKÉ POŽADAVKY NA VÝSTAVBU - online
4. 10. 2022
ONLINE
Detail kurzu
KÁCENÍ DŘEVIN ROSTOUCÍCH MIMO LES - prezenční
11. 10. 2022
Praha
Detail kurzu
KÁCENÍ DŘEVIN ROSTOUCÍCH MIMO LES - webinář
11. 10. 2022
ONLINE
Detail kurzu
DOPRAVNĚ BEZPEČNOSTNÍ OPATŘENÍ NA POZEMNÍCH KOMUNIKACÍCH - prezenční
13. 10. 2022
Praha
Detail kurzu
DOPRAVNĚ BEZPEČNOSTNÍ OPATŘENÍ NA POZEMNÍCH KOMUNIKACÍCH - webinář
13. 10. 2022
ONLINE
Detail kurzu
STAVEBNÍ ZÁKON V PRAXI STAVEBNÍCH ÚŘADŮ - webinář
18. 10. 2022
ONLINE
Detail kurzu
SILNIČNÍ SPRÁVNÍ ÚŘAD OBCÍ I. TYPU - online
8. 11. 2022
ONLINE
Detail kurzu
SILNIČNÍ SPRÁVNÍ ÚŘAD OBCÍ I. TYPU - prezenční
8. 11. 2022
Praha
Detail kurzu
ŘIDIČSKÁ OPRÁVNĚNÍ A ŘIDIČSKÉ PRŮKAZY - prezenční
10. 11. 2022
Praha
Detail kurzu
ŘIDIČSKÁ OPRÁVNĚNÍ A ŘIDIČSKÉ PRŮKAZY - webinář
10. 11. 2022
ONLINE
Detail kurzu
PŘESTUPKY A ŘÍZENÍ O PŘESTUPCÍCH NA ÚSEKU STAVEBNÍHO ŘÁDU A SOUVISEJÍCÍ VEŘEJNOPRÁVNÍ PŘEDPISY - webinář
15. 11. 2022
ONLINE
Detail kurzu
UZAVÍRKY A ZVLÁŠTNÍ UŽÍVÁNÍ KOMUNIKACÍ - prezenční
22. 11. 2022
Praha
Detail kurzu
UZAVÍRKY A ZVLÁŠTNÍ UŽÍVÁNÍ KOMUNIKACÍ - webinář
22. 11. 2022
ONLINE
Detail kurzu
OBECNÉ A TECHNICKÉ POŽADAVKY VE VÝSTAVBĚ NA DOZORY TDOS, SDO A KOORDINÁTORA BOZP, STÁTNÍ DOZOR SÚ A OIP - webinář
29. 11. 2022
ONLINE
Detail kurzu
PRAKTICKÉ POSTUPY SILNIČNÍHO SPRÁVNÍHO ÚŘADU - prezenční
1. 12. 2022
Praha
Detail kurzu
PRAKTICKÉ POSTUPY SILNIČNÍHO SPRÁVNÍHO ÚŘADU - webinář
1. 12. 2022
ONLINE
Detail kurzu
ZÁKON O POZEMNÍCH KOMUNIKACÍCH - prezenční
6. 12. 2022
Praha
Detail kurzu
ZÁKON O POZEMNÍCH KOMUNIKACÍCH - webinář
6. 12. 2022
ONLINE
Detail kurzu
NOVÝ STAVEBNÍ ZÁKON Č. 283/2021 Sb. - prezenční
8. 12. 2022
Praha
Detail kurzu
NOVÝ STAVEBNÍ ZÁKON Č. 283/2021 Sb. - webinář
8. 12. 2022
ONLINE
Detail kurzu
PRÁVNÍ ASPEKTY ÚČELOVÝCH KOMUNIKACÍ - prezenční
18. 4. 2023
Praha
Detail kurzu
PRÁVNÍ ASPEKTY ÚČELOVÝCH KOMUNIKACÍ - webinář
18. 4. 2023
ONLINE
Detail kurzu