CIRCLE Education s.r.o.


 

STANOVENÍ DOPRAVNÍHO ZNAČENÍ POHLEDEM POLICIE ČR A SPRÁVNÍHO ORGÁNU
26. 2. 2019
Praha
Detail kurzu
SPECIÁLNÍ STAVEBNÍ ÚŘAD POZEMNÍCH KOMUNIKACÍ KROK ZA KROKEM PO VELKÉ NOVELE STAVEBNÍHO ZÁKONA
14. 3. 2019
Olomouc
Detail kurzu
DOPRAVNĚ BEZPEČNOSTNÍ OPATŘENÍ NA POZEMNÍCH KOMUNIKACÍCH
26. 3. 2019
Praha
Detail kurzu
ŘÍZENÍ O PŘESTUPCÍCH PROTI BEZPEČNOSTI A PLYNULOSTI SILNIČNÍHO PROVOZU
2. 4. 2019
Praha
Detail kurzu
ZÁKON O POZEMNÍCH KOMUNIKACÍCH
4. 4. 2019
Praha
Detail kurzu
AUTOŠKOLSTVÍ
25. 4. 2019
Praha
Detail kurzu
ŘIDIČSKÁ OPRÁVNĚNÍ A ŘIDIČSKÉ PRŮKAZY
14. 5. 2019
Praha
Detail kurzu
PŘIPOJOVÁNÍ NA POZEMNÍ KOMUNIKACE VE SPRÁVNÍ PRAXI
16. 5. 2019
Praha
Detail kurzu
UZAVÍRKY A ZVLÁŠTNÍ UŽÍVÁNÍ KOMUNIKACÍ
4. 6. 2019
Praha
Detail kurzu
AKTUÁLNÍ OTÁZKY SPRÁVNÍHO ŘÁDU
5. 6. 2019
Praha
Detail kurzu
SPECIÁLNÍ STAVEBNÍ ÚŘAD POZEMNÍCH KOMUNIKACÍ KROK ZA KROKEM PO VELKÉ NOVELE STAVEBNÍHO ZÁKONA
6. 6. 2019
Praha
Detail kurzu
OCHRANA ZEMĚDĚLSKÉHO PŮDNÍHO FONDU
18. 6. 2019
Praha
Detail kurzu
PROFESNÍ ZPŮSOBILOST ŘIDIČE
20. 6. 2019
Praha
Detail kurzu