CIRCLE Education s.r.o.


 

SPECIÁLNÍ STAVEBNÍ ÚŘAD POZEMNÍCH KOMUNIKACÍ KROK ZA KROKEM PO VELKÉ NOVELE STAVEBNÍHO ZÁKONA
18. 9. 2018
Praha
Detail kurzu
TVORBA VNITŘNÍCH PŘEDPISŮ ŠKOLY, ŠKOLSKÉHO ZAŘÍZENÍ
26. 9. 2018
Praha
Detail kurzu
VEDENÍ LIDÍ A TÝMŮ
10. 10. 2018
Praha
Detail kurzu
ŘIDIČSKÁ OPRÁVNĚNÍ A ŘIDIČSKÉ PRŮKAZY
16. 10. 2018
Praha
Detail kurzu
KOUČOVÁNÍ JAKO STYL VEDENÍ LIDÍ
17. 10. 2018
Praha
Detail kurzu
PŘIPOJOVÁNÍ NA POZEMNÍ KOMUNIKACE VE SPRÁVNÍ PRAXI
18. 10. 2018
Praha
Detail kurzu
PRACOVNÍ PRÁVO – ZÁKLADY PRO ŘÍDÍCÍ PRACOVNÍKY ŠKOL A ŠKOLSKÝCH ZAŘÍZENÍ
24. 10. 2018
Praha
Detail kurzu
STANOVENÍ DOPRAVNÍHO ZNAČENÍ POHLEDEM POLICIE ČR A SPRÁVNÍHO ORGÁNU
1. 11. 2018
Praha
Detail kurzu
CHYBY VEDOUCÍCH PRACOVNÍKŮ VE ŠKOLSTVÍ A JAK JIM PŘEDCHÁZET
14. 11. 2018
Praha
Detail kurzu
OCHRANA ZEMĚDĚLSKÉHO PŮDNÍHO FONDU
27. 11. 2018
Praha
Detail kurzu
APLIKACE SPRÁVNÍHO ŘÁDU VE ŠKOLSTVÍ
28. 11. 2018
Praha
Detail kurzu
SCHVALOVÁNÍ DOPRAVNĚ-INŽENÝRSKÝCH OPATŘENÍ
29. 11. 2018
Praha
Detail kurzu