CIRCLE Education s.r.o.


 

POUŽITÍ SPRÁVNÍHO ŘÁDU V ČINNOSTI VEŘEJNÉ SPRÁVY - online
15. 2. 2022
ONLINE
Detail kurzu
SPECIÁLNÍ STAVEBNÍ ÚŘAD POZEMNÍCH KOMUNIKACÍ KROK ZA KROKEM PO VELKÉ NOVELE STAVEBNÍHO ZÁKONA - prezenční
15. 2. 2022
Praha
Detail kurzu
SPECIÁLNÍ STAVEBNÍ ÚŘAD POZEMNÍCH KOMUNIKACÍ KROK ZA KROKEM PO VELKÉ NOVELE STAVEBNÍHO ZÁKONA - webinář
15. 2. 2022
ONLINE
Detail kurzu
NOVÝ STAVEBNÍ ZÁKON Č. 283/2021 Sb. - webinář
17. 2. 2022
ONLINE
Detail kurzu
VYBRANÉ ASPEKTY ŘÍZENÍ O POVOLOVÁNÍ KÁCENÍ DŘEVIN - prezenční
24. 2. 2022
Praha
Detail kurzu
VYBRANÉ ASPEKTY ŘÍZENÍ O POVOLOVÁNÍ KÁCENÍ DŘEVIN - webinář
24. 2. 2022
ONLINE
Detail kurzu
ŘIDIČSKÁ OPRÁVNĚNÍ A ŘIDIČSKÉ PRŮKAZY - online
1. 3. 2022
ONLINE
Detail kurzu
ŘIDIČSKÁ OPRÁVNĚNÍ A ŘIDIČSKÉ PRŮKAZY - prezenční
1. 3. 2022
Praha
Detail kurzu
OCHRANA ZEMĚDĚLSKÉHO PŮDNÍHO FONDU - online
3. 3. 2022
ONLINE
Detail kurzu
OBECNÉ A TECHNICKÉ POŽADAVKY NA VÝSTAVBU - online
10. 3. 2022
ONLINE
Detail kurzu
PŘESTUPKY PROTI BEZPEČNOSTI A PLYNULOSTI SILNIČNÍHO PROVOZU - webinář
15. 3. 2022
ONLINE
Detail kurzu
ZÁKON O OCHRANĚ OVZDUŠÍ - ZÁKLADNÍ POVINNOSTI V OCHRANĚ OVZDUŠÍ - ONLINE
17. 3. 2022
ONLINE
Detail kurzu
ZÁKON O POZEMNÍCH KOMUNIKACÍCH - prezenční
22. 3. 2022
Praha
Detail kurzu
ZÁKON O POZEMNÍCH KOMUNIKACÍCH - webinář
22. 3. 2022
ONLINE
Detail kurzu
NOVÝ STAVEBNÍ ZÁKON Č. 283/2021 Sb. - prezenční
31. 3. 2022
Praha
Detail kurzu
NOVÝ STAVEBNÍ ZÁKON Č. 283/2021 Sb. - webinář
31. 3. 2022
ONLINE
Detail kurzu
OBEC A MÍSTNÍ KOMUNIKACE - prezenční
5. 4. 2022
Praha
Detail kurzu
OBEC A MÍSTNÍ KOMUNIKACE - webinář
5. 4. 2022
ONLINE
Detail kurzu
APLIKACE SPRÁVNÍHO ŘÁDU VE ŠKOLSTVÍ - webinář
6. 4. 2022
ONLINE
Detail kurzu
PROFESNÍ ZPŮSOBILOST ŘIDIČE
7. 4. 2022
Praha
Detail kurzu
ŘÍZENÍ O PŘESTUPCÍCH PROTI BEZPEČNOSTI A PLYNULOSTI SILNIČNÍHO PROVOZU - webinář
21. 4. 2022
ONLINE
Detail kurzu
SILNIČNÍ SPRÁVNÍ ÚŘAD OBCÍ I. TYPU - online
26. 4. 2022
ONLINE
Detail kurzu
SILNIČNÍ SPRÁVNÍ ÚŘAD OBCÍ I. TYPU - prezenční
26. 4. 2022
Praha
Detail kurzu
UZAVÍRKY A ZVLÁŠTNÍ UŽÍVÁNÍ KOMUNIKACÍ - online
28. 4. 2022
ONLINE
Detail kurzu
UZAVÍRKY A ZVLÁŠTNÍ UŽÍVÁNÍ KOMUNIKACÍ - prezenční
28. 4. 2022
Praha
Detail kurzu
OBECNÉ A TECHNICKÉ POŽADAVKY VE VÝSTAVBĚ NA DOZORY TDOS, SDO A KOORDINÁTORA BOZP, STÁTNÍ DOZOR SÚ A OIP - webinář
3. 5. 2022
ONLINE
Detail kurzu
STAVEBNÍ ZÁKON V PRAXI STAVEBNÍCH ÚŘADŮ - online
5. 5. 2022
ONLINE
Detail kurzu
ŘIDIČSKÁ OPRÁVNĚNÍ A ŘIDIČSKÉ PRŮKAZY - online
10. 5. 2022
ONLINE
Detail kurzu
ŘIDIČSKÁ OPRÁVNĚNÍ A ŘIDIČSKÉ PRŮKAZY - prezenční
10. 5. 2022
Praha
Detail kurzu
STANOVENÍ DOPRAVNÍHO ZNAČENÍ POHLEDEM POLICIE ČR A SPRÁVNÍHO ORGÁNU - prezenční
10. 5. 2022
Praha
Detail kurzu
STANOVENÍ DOPRAVNÍHO ZNAČENÍ POHLEDEM POLICIE ČR A SPRÁVNÍHO ORGÁNU - webinář
10. 5. 2022
ONLINE
Detail kurzu
PRAKTICKÉ POSTUPY SPECIÁLNÍHO STAVEBNÍHO ÚŘADU - prezenční
17. 5. 2022
Praha
Detail kurzu
PRAKTICKÉ POSTUPY SPECIÁLNÍHO STAVEBNÍHO ÚŘADU - webinář
17. 5. 2022
ONLINE
Detail kurzu
TVORBA VNITŘNÍCH PŘEDPISŮ ŠKOLY, ŠKOLSKÉHO ZAŘÍZENÍ
18. 5. 2022
Praha
Detail kurzu
ZÁKON O OBCÍCH PRO ÚŘEDNÍKY I ZASTUPITELE - online
19. 5. 2022
ONLINE
Detail kurzu
ZÁKON O OBCÍCH PRO ÚŘEDNÍKY I ZASTUPITELE - prezenční
19. 5. 2022
Praha
Detail kurzu
PRAKTIKUM DOPRAVNÍHO ZNAČENÍ
24. 5. 2022
Praha
Detail kurzu
PŘIPOJOVÁNÍ NA POZEMNÍ KOMUNIKACE VE SPRÁVNÍ PRAXI - prezenční
7. 6. 2022
Praha
Detail kurzu
PŘIPOJOVÁNÍ NA POZEMNÍ KOMUNIKACE VE SPRÁVNÍ PRAXI - webinář
7. 6. 2022
ONLINE
Detail kurzu
NOVÝ STAVEBNÍ ZÁKON Č. 283/2021 Sb. - prezenční
9. 6. 2022
Praha
Detail kurzu
NOVÝ STAVEBNÍ ZÁKON Č. 283/2021 Sb. - webinář
9. 6. 2022
ONLINE
Detail kurzu
ÚČELOVÉ KOMUNIKACE V PRAXI - online
14. 6. 2022
ONLINE
Detail kurzu
ÚČELOVÉ KOMUNIKACE V PRAXI - prezenční
14. 6. 2022
Praha
Detail kurzu
OCHRANA ZEMĚDĚLSKÉHO PŮDNÍHO FONDU - online
16. 6. 2022
ONLINE
Detail kurzu
OCHRANA ZEMĚDĚLSKÉHO PŮDNÍHO FONDU - prezenční
16. 6. 2022
Praha
Detail kurzu