CIRCLE Education s.r.o.


 

STAVEBNÍ ZÁKON V PRAXI STAVEBNÍCH ÚŘADŮ - webinář
12. 12. 2023
ONLINE
Detail kurzu
NOVÝ STAVEBNÍ ZÁKON Č. 283/2021 Sb. - webinář
15. 2. 2024
ONLINE
Detail kurzu
VYBRANÉ ASPEKTY ŘÍZENÍ O POVOLOVÁNÍ KÁCENÍ DŘEVIN - prezenční
20. 2. 2024
Praha
Detail kurzu
VYBRANÉ ASPEKTY ŘÍZENÍ O POVOLOVÁNÍ KÁCENÍ DŘEVIN - webinář
20. 2. 2024
ONLINE
Detail kurzu
OBECNÉ A TECHNICKÉ POŽADAVKY NA VÝSTAVBU - webinář
29. 2. 2024
ONLINE
Detail kurzu
STAVEBNÍ ZÁKON V PRAXI STAVEBNÍCH ÚŘADŮ - webinář
5. 3. 2024
ONLINE
Detail kurzu
ŘIDIČSKÁ OPRÁVNĚNÍ A ŘIDIČSKÉ PRŮKAZY - prezenční
12. 3. 2024
Praha
Detail kurzu
ŘIDIČSKÁ OPRÁVNĚNÍ A ŘIDIČSKÉ PRŮKAZY - webinář
12. 3. 2024
ONLINE
Detail kurzu
UZAVÍRKY A ZVLÁŠTNÍ UŽÍVÁNÍ KOMUNIKACÍ - prezenční
14. 3. 2024
Praha
Detail kurzu
UZAVÍRKY A ZVLÁŠTNÍ UŽÍVÁNÍ KOMUNIKACÍ - webinář
14. 3. 2024
ONLINE
Detail kurzu
PROBLEMATIKA MÍSTNÍ A PŘECHODNÉ ÚPRAVY PROVOZU V AKTUÁLNÍ PRAXI - PREZENČNÍ
28. 3. 2024
Praha
Detail kurzu
PROBLEMATIKA MÍSTNÍ A PŘECHODNÉ ÚPRAVY PROVOZU V AKTUÁLNÍ PRAXI - webinář
28. 3. 2024
ONLINE
Detail kurzu
NOVÝ STAVEBNÍ ZÁKON Č. 283/2021 Sb. - webinář
11. 4. 2024
ONLINE
Detail kurzu
PŘIPOJOVÁNÍ NA POZEMNÍ KOMUNIKACE VE SPRÁVNÍ PRAXI - prezenční
18. 4. 2024
Praha
Detail kurzu
PŘIPOJOVÁNÍ NA POZEMNÍ KOMUNIKACE VE SPRÁVNÍ PRAXI - webinář
18. 4. 2024
ONLINE
Detail kurzu
PRÁVNÍ ASPEKTY ÚČELOVÝCH KOMUNIKACÍ - prezenční
23. 4. 2024
Praha
Detail kurzu
PRÁVNÍ ASPEKTY ÚČELOVÝCH KOMUNIKACÍ - webinář
23. 4. 2024
ONLINE
Detail kurzu
PRAKTICKÉ POSTUPY SILNIČNÍHO SPRÁVNÍHO ÚŘADU - prezenční
25. 4. 2024
Praha
Detail kurzu
PRAKTICKÉ POSTUPY SILNIČNÍHO SPRÁVNÍHO ÚŘADU - webinář
25. 4. 2024
ONLINE
Detail kurzu
ŘIDIČSKÁ OPRÁVNĚNÍ A ŘIDIČSKÉ PRŮKAZY - prezenční
14. 5. 2024
Praha
Detail kurzu
ŘIDIČSKÁ OPRÁVNĚNÍ A ŘIDIČSKÉ PRŮKAZY - webinář
14. 5. 2024
ONLINE
Detail kurzu
STANOVENÍ DOPRAVNÍHO ZNAČENÍ POHLEDEM POLICIE ČR A SPRÁVNÍHO ORGÁNU - prezenční
16. 5. 2024
Praha
Detail kurzu
STANOVENÍ DOPRAVNÍHO ZNAČENÍ POHLEDEM POLICIE ČR A SPRÁVNÍHO ORGÁNU - webinář
16. 5. 2024
ONLINE
Detail kurzu
ŘÍZENÍ O PŘESTUPCÍCH PROTI BEZPEČNOSTI A PLYNULOSTI SILNIČNÍHO PROVOZU - webinář
21. 5. 2024
ONLINE
Detail kurzu
ZÁKON O OBCÍCH PRO ÚŘEDNÍKY I ZASTUPITELE - webinář
23. 5. 2024
ONLINE
Detail kurzu
ODSTRAŇOVÁNÍ STAVEB A DALŠÍ VYBRANÉ INSTITUTY STAVEBNÍHO ZÁKONA - webinář
28. 5. 2024
ONLINE
Detail kurzu
KÁCENÍ DŘEVIN ROSTOUCÍCH MIMO LES - webinář
30. 5. 2024
ONLINE
Detail kurzu
OCHRANA ZEMĚDĚLSKÉHO PŮDNÍHO FONDU - prezenční
4. 6. 2024
Praha
Detail kurzu
OCHRANA ZEMĚDĚLSKÉHO PŮDNÍHO FONDU - webinář
4. 6. 2024
ONLINE
Detail kurzu
PRAKTIKUM DOPRAVNÍHO ZNAČENÍ - prezenční
6. 6. 2024
Praha
Detail kurzu
PRAKTIKUM DOPRAVNÍHO ZNAČENÍ - webinář
6. 6. 2024
ONLINE
Detail kurzu
OPRAVNÉ PROSTŘEDKY VE SPRÁVNÍM ŘÍZENÍ DLE SPRÁVNÍHO ŘÁDU - webinář
11. 6. 2024
ONLINE
Detail kurzu
OBECNÉ A TECHNICKÉ POŽADAVKY NA VÝSTAVBU - webinář
13. 6. 2024
ONLINE
Detail kurzu
NOVÝ STAVEBNÍ ZÁKON Č. 283/2021 Sb. - webinář
18. 6. 2024
ONLINE
Detail kurzu