CIRCLE Education s.r.o.


 

OCHRANA ZEMĚDĚLSKÉHO PŮDNÍHO FONDU - online
13. 9. 2022
ONLINE
Detail kurzu
OCHRANA ZEMĚDĚLSKÉHO PŮDNÍHO FONDU - prezenční
13. 9. 2022
Praha
Detail kurzu
PRAKTICKÉ POSTUPY SPECIÁLNÍHO STAVEBNÍHO ÚŘADU - prezenční
20. 9. 2022
Praha
Detail kurzu
PRAKTICKÉ POSTUPY SPECIÁLNÍHO STAVEBNÍHO ÚŘADU - webinář
20. 9. 2022
ONLINE
Detail kurzu
ŘÍZENÍ O PŘESTUPCÍCH PROTI BEZPEČNOSTI A PLYNULOSTI SILNIČNÍHO PROVOZU - webinář
22. 9. 2022
ONLINE
Detail kurzu
KÁCENÍ DŘEVIN ROSTOUCÍCH MIMO LES - prezenční
11. 10. 2022
Praha
Detail kurzu
KÁCENÍ DŘEVIN ROSTOUCÍCH MIMO LES - webinář
11. 10. 2022
ONLINE
Detail kurzu
TVORBA VNITŘNÍCH PŘEDPISŮ ŠKOLY, ŠKOLSKÉHO ZAŘÍZENÍ
12. 10. 2022
Praha
Detail kurzu
DOPRAVNĚ BEZPEČNOSTNÍ OPATŘENÍ NA POZEMNÍCH KOMUNIKACÍCH - prezenční
13. 10. 2022
Praha
Detail kurzu
STAVEBNÍ ZÁKON V PRAXI STAVEBNÍCH ÚŘADŮ - online
18. 10. 2022
ONLINE
Detail kurzu
SILNIČNÍ SPRÁVNÍ ÚŘAD OBCÍ I. TYPU - online
8. 11. 2022
ONLINE
Detail kurzu
SILNIČNÍ SPRÁVNÍ ÚŘAD OBCÍ I. TYPU - prezenční
8. 11. 2022
Praha
Detail kurzu
ŘIDIČSKÁ OPRÁVNĚNÍ A ŘIDIČSKÉ PRŮKAZY - online
10. 11. 2022
ONLINE
Detail kurzu
ŘIDIČSKÁ OPRÁVNĚNÍ A ŘIDIČSKÉ PRŮKAZY - prezenční
10. 11. 2022
Praha
Detail kurzu
PŘESTUPKY A ŘÍZENÍ O PŘESTUPCÍCH NA ÚSEKU STAVEBNÍHO ŘÁDU A SOUVISEJÍCÍ VEŘEJNOPRÁVNÍ PŘEDPISY - online
15. 11. 2022
ONLINE
Detail kurzu
UZAVÍRKY A ZVLÁŠTNÍ UŽÍVÁNÍ KOMUNIKACÍ - prezenční
22. 11. 2022
Praha
Detail kurzu
UZAVÍRKY A ZVLÁŠTNÍ UŽÍVÁNÍ KOMUNIKACÍ - webinář
22. 11. 2022
ONLINE
Detail kurzu
APLIKACE SPRÁVNÍHO ŘÁDU VE ŠKOLSTVÍ - webinář
23. 11. 2022
ONLINE
Detail kurzu
PRÁVNÍ ASPEKTY ÚČELOVÝCH KOMUNIKACÍ - online
24. 11. 2022
ONLINE
Detail kurzu
PRÁVNÍ ASPEKTY ÚČELOVÝCH KOMUNIKACÍ - prezenční
24. 11. 2022
Praha
Detail kurzu
ZÁKON O POZEMNÍCH KOMUNIKACÍCH - prezenční
6. 12. 2022
Praha
Detail kurzu
ZÁKON O POZEMNÍCH KOMUNIKACÍCH - webinář
6. 12. 2022
ONLINE
Detail kurzu
NOVÝ STAVEBNÍ ZÁKON Č. 283/2021 Sb. - prezenční
8. 12. 2022
Praha
Detail kurzu
NOVÝ STAVEBNÍ ZÁKON Č. 283/2021 Sb. - webinář
8. 12. 2022
ONLINE
Detail kurzu